Wenst u meer informatie of hebt u een vraag over mogelijke verbeteringen, een revisie of herstelling van uw piano? Stel uw vraag via onderstaand formulier. Ik probeer u zo snel mogelijk te antwoorden.


 

Herstelling & Revisie

Er zijn een handvol interventies om de speel en -klankaard van uw piano te verbeteren. Voor een revisie, waarbij steeds de originele specificaties van het instrument worden gerespecteerd, wordt het mechaniek van de piano van toets tot hamer geïnspecteerd, opnieuw afgeregeld, en waar nodig vilt, leer of andere onderdelen vervangen of zorgvuldig hersteld.

Atelierwerk in beeld

Intoneren van de hamerkoppen - klankverbetering van de piano

De hamerkoppen van de piano krijgen tijdens hun leven veel te verduren omdat ze rechtstreeks met de snaren in contact komen. Afhankelijk van de staat van de hamerkoppen kunnen ze opnieuw worden geïntoneerd. Intoneren is een laatste stap in het perfectioneren van de klank waarbij er een samenhangend geheel ontstaat onder de registers van de piano en het maximum aan klankkwaliteit uit het instrument wordt gehaald. Er wordt gewerkt rond het aanslagpunt van de hamer, aan de gecompresseerde laag bestaande uit vilt waarin de energie schuilt die wordt overgebracht aan de snaar. De klankintensiteit van elke toets wordt per segment en over het gehele klavier geëgaliseerd om terug tot een coherent geheel te komen. Samengevat komt dit neer op het wegwerken van te harde of te zachte klanken, zodat elke toets dezelfde klankintensiteit en energie bevat.

Hamers waarvan het vilt volledig is afgespeeld kunnen vervangen of herbevilt worden wat aanzienlijk effect heeft op de klankaard- en kleur. Dit gebeurt steeds voor alle 88 of 85 hamers.

Aanvullende reparaties

Eveneens tot de mogelijkheden behoren: reparatie van het ivoor op witte toetsen, gesprongen snaren of rinkelende bassnaren vervangen, herbevilten van de dempers van de piano, herbevilten van het toetsvilt, reparatie aan het fineerwerk van het meubel, meubelafwerking van schellakpolitoer, en reparatie aan piepende of defecte pedalen van de piano.

Werken op locatie

Voor bepaalde reparaties of onderhoud is het mogelijk om dit gedeeltelijk of geheel op locatie uit te voeren, afhankelijk van het soort werk.

Onderhoud

Een onderhoud van het mechaniek gebeurt om de tien jaar en bij intensief pianospelen om de vijf jaar. Tijdens het pianospelen zijn er honderden onderdelen die in beweging worden gebracht. Omwille van hun onderlinge samenhang zijn er tal van wrijvingspunten die na jaren spelen een onderhoud nodig hebben. In het algemeen is dit waar te nemen door een minder accurate aanslag of een stroeve werking van de overbrenging van toets tot snaar. Het belangrijkste onderdeel van het onderhoud is de afregeling die gebeurt aan het mechaniek van de piano. Een onderhoud start bij het egaliseren van witte en zwarte toetsen, rekening houdend met standaard of specifieke afmetingen voor de diepgang, om het klavier de juiste aanslag te geven. Bij overmatige speling van de toetsen kan het toetsvilt worden vervangen. Het mechaniek van de piano wordt geïnspecteerd op vergaan vilt of leer en waar nodig vervangen, speling op asjes van hamer en onderhamer worden weggewerkt, een nazicht wordt gedaan van de veerspanning van de onderhamers, en wrijvingspunten worden opnieuw gegrafiteerd. Hierna volgt de afregeling van onderhamer, piloot en hamernoot voor een vlotte werking en overbrenging van de toetsaanslag.

Kwaliteit en keuze van materialen

De materialen gebruikt voor de vervanging van vergane onderdelen zijn steeds van hoge kwaliteit, duurzaam, en afkomstig uit België, Frankrijk, Nederland en Duitsland: Kasjmiervilt, verschillende leersoorten, geweven vilt, geperst vilt, vislijm, beenderlijm, schellakpolitoer, klankbordvernis, beitsen, verschillende houtsoorten en fineren.

Expertise en Estimeren

U koopt of verkoopt een piano maar weet niet welke waarde hij heeft of in welke staat hij is? Dan kan het interessant zijn om een expertise te laten uitvoeren. Ik kom ter plaatse voor een volledige inspectie van het instrument, waarna een rapport kan worden opgemaakt met een samenvatting van de expertise. De waarde van de piano is een kwaliteit die het verschil kan maken. Ook als het gaat over een piano ter restauratie kan dit interessant zijn, om al dan niet te bepalen of het instrument de restauratie waard is.